Leasing ja yhteiskäyttöautot – termien selitykset 2020-01-08T09:33:32+03:00

TERMIEN SELITYKSET

Joustavassa liikkuvuuspalvelussa on mahdollista luovuttaa oma ajo-oikeus väliaikaisesti esimerkiksi toisella paikkakunnalla opiskelevan perheenjäsenen käyttöön. Tällöin käytössä oleva auto palautetaan oman paikkakunnan toimipisteeseen, jolloin toisella paikkakunnalla määrätty henkilö voi ottaa vastaavanlaisen automallin käyttöönsä.

Huoltoleasing on pitkäaikaisen vuokrauksen, eli leasingin, muodoista laajempi ja kalliimpi. Auton kiinteään kuukausihintaan kuuluvat huollot sekä yleensä esimerkiksi talvirenkaiden vaihto ja niiden säilytys. Muutoin huoltoleasing muistuttaa pitkälti rahoitusleasingiä auton omistusmuotona.

Käyttöetu on vapaata autoetua suppeampi työsuhde-etuuden muoto, jossa työntekijä maksaa itse auton polttoainekustannukset ja laskuttaa työnantajalta työajojen osalta verohallinnon määrittelemää kilometrikorvausta. Muut kustannukset maksaa yleensä työnantaja. Autoedun hyödyntäminen nostaa yleensä työntekijän veroprosenttia, sillä verotuksessa autoetu ja maksetun rahapalkan yhteismäärä määrittelevät veroprosentin. Käyttöetuautolla saa ajaa työajojen lisäksi myös yksityisajoa, mutta näistä polttoainekustannuksista työntekijä vastaa itse.

Leasingillä tarkoitetaan auton pitkäaikaista vuokrausta. Vuokra-aika on tyypillisesti kahdesta neljään vuotta, mutta myös lyhyempiä niin sanottuja minileasing-vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti. Leasing yhdistetään arkikielessä monesti työsuhdeautoon. Leasing-sopimuksen laajuudesta riippuen omistusmuotoa kutsutaan joko huolto- tai rahoitusleasingiksi. Leasingissä auton omistajuus pysyy koko ajan, myös sopimuskauden päätyttyä, vuokranantajalla.

MaaS-lyhenne tulee sanoista ”Mobility as a Service” ja sillä tarkoitetaan liikennettä palveluna. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että kuluttaja pystyy matkustamaan helposti ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla riippumatta siitä, millä kulkuneuvolla matka taitetaan. MaaS-palveluiden käyttö ei edellytä kulkuvälineen, kuten auton, omistamista. Tyypillisesti MaaS-palvelua hyödyntämällä yhden matkan aikana voi hyödyntää ennalta määritellyllä hinnalla esimerkiksi joukkoliikennettä ja taksia, tai vaikkapa yhteiskäyttöautoa.

Suomalainen MaaS Global -yritys on liikkuvuuspalveluiden edelläkävijä. Sen Whim-niminen sovellus on maailman ensimmäinen alallaan. Sovelluksen kautta pystyy ostamaan eri laajuisia kuukausihinnoiteltuja paketteja tai vaihtoehtoisesti maksamaan matkan kertamaksuna.

Niin sanottu minileasing on yhä suositumpi vaihtoehto omistus- ja vuokra-autolle. Minileasing-auton tyypillinen vuokra-aika on kuukaudesta kahteen vuoteen ja sopimuksen laajuudesta riippuen kiinteään kuukausihintaan voi sisältyä esimerkiksi huollot, renkaidenvaihdot sekä ajoneuvovakuutukset. Minileasing-palveluita on tarjolla sekä yksityis- että yritysasiakkaille.

Minuuttivuokraus tarkoittaa yhteiskäyttöautoa, jonka käytöstä veloitetaan minuuttiperusteista hintaa. Suomessa minuuttivuokrausta tarjoaa esimerkiksi GoNow-palvelu, Euroopassa suosittuja palveluja ovat muun muassa DriveNow ja Car2Go. Minuuttivuokraus-periaatteella toimivat autot sijaitsevat yleensä kaupunkien keskustoissa ja niiden tarkoitus on mahdollistaa ennen kaikkea lyhyitä matkoja kaupungin sisällä. Parhaiten ne soveltuvat korvaamaan taksimatkoja. Minuuttivuokrausautot avataan ja suljetaan yleensä älypuhelinsovelluksella.

Uutta autoa tilatessa auton toimitus saattaa tehdastilauksen yhteydessä kestää jopa puoli vuotta. Tälle ajalle moni autoliike ja autovuokraamo tarjoaa niin sanottua odotusautoa, mikäli edellisen auton haluaa myydä ennen uuden auton toimitusta.

Rahoitusleasing on leasing-vuokrauksen suppeampi muoto, jossa asiakas huolehtii autojen ylläpidosta itse. Toisin kuin huoltoleasingiin, rahoitusleasingiin ei kuulu auton huollot. Käytännössä vuosihuoltojen ulkopuolisia yllättäviä huoltomenoja ei rahoitusleasingissä synny, sillä autot vuokrataan yleensä uusina, jolloin niissä on teknisten vikojen varalle vielä tehdastakuu voimassa. Vuokra sisältää ainoastaan arvonaleneman ja rahoituskulut, joten se on edullisempi suhteessa muihin leasingtuotteisiin. Rahoitusleasingin etu on siinä, että jos kilometrimääriä on vaikea ennustaa, niitä ei tarvitse sopia ennalta, vaan auton arvo määritetään sen palautushetkellä.

Suurin osa auto- ja huoltoliikkeistä tarjoaa huollon ajaksi asiakkaalle mahdollisuutta sijaisautoon. Yleensä sijaisauto on maksullinen lisäpalvelu, mutta moneen huoltoleasing-sopimukseen kuuluu ilmainen sijaisauto määräaikaishuoltojen yhteydessä.

Erilaisiin leasing sekä rahoitusvaihtoehtoihin voi olla määritelty autolle taattu hyvityshinta, joka velvoittaa autoliikkeen lunastamaan kohteena olevan ajoneuvon sovitulla hinnalla takaisin sopimuskauden päätyttyä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että asiakas ei ole ylittänyt esimerkiksi sopimuksen kilometrirajaa tai laiminlyönyt muita ehtoja. Taattu hyvityshinta tarkoittaa asiakkaalle helposti ennustettavia autoilun kuluja.

Vaihtoleasing tarkoittaa käytettyjen autojen leasingia. Vaihtoleasingissa on muuten samat ominaisuudet kuin uusien autojen leasingissa, mutta sopimuksen voi saada lyhyemmäksikin ajaksi kuin vuosiksi.

Työsuhteessa osa työntekijän palkasta voi muodostua autoedusta. Vapaalla autoedulla tarkoitetaan työsuhde-etua, jossa työnantaja maksaa kaikki auton käyttöön ja omistamiseen liittyvät kustannukset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi huolto- ja polttoainekustannukset, vakuutukset, verot ja rengaskulut. Vapaassa autoedussa myös yksityisajojen polttoainekustannukset maksaa yleensä työnantaja. Autoetu on palkanlisä ja täten myös verotettava etuus. Vapaan autoedun laskennallinen verotusarvo on käyttöetua suurempi.

Rahoituksella hankituissa ajoneuvoissa on monesti määritelty rahoitusehtoihin muita maksueriä suurempi viimeinen osamaksuerä. Tämä mahdollistaa sopimuskauden aikana normaalia pienemmät osamaksuerät, mutta rahoitusta harkitessa kannattaa ottaa huomioon se, ettei auton arvo alita jäljellä olevan lainan määrää.

Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen omistamaa ajoneuvoa, joka on yrityksen asiakkaiden tai jäsenten käytettävissä. Yhteiskäyttöauton voi varata lyhyeksiksi aikaa ja auton käyttöönotto tapahtuu yleensä matkapuhelimella. Yhteiskäytössä olevat autot sijaitsevat yleensä kaupunkien keskustoissa ennalta määritellyillä pysäköintipaikoilla tai jollakin tietyllä alueella. Yhteiskäyttöauton vuokra-aika vaihtelee minuuttien ja muutaman vuorokauden välillä. Yhteiskäyttöautoilu eroaa oman auton käytöstä muun muassa kustannusten osalta, jolloin asiakas maksaa ainoastaan käytöstä polttoaineen, huoltojen, vakuutusten ja muiden kustannusten kuuluessa hintaan.

Auton vuokraaminen leasing-sopimuksella on yleensä yhdistetty työsuhdeautoiluun, minkä vuoksi yksityishenkilöille tarjottavista pitkäaikaisista vuokrasopimuksista on alettu puhua yksitysleasing-nimellä. Yksityisleasing-kausi kestää yleensä kahdesta vuodesta neljään ja sopimuksia on paljon eri laajuisia. Yksityisleasingin tarkoituksena on tarjota autoilijalle mahdollisimman vaivaton tapa saada auton käyttöönsä, ja laajimmillaan auton kuukausihintaan voi kuulua esimerkiksi vakuutukset, katsastusmaksut sekä lasinpesuneste.