MITÄ AUTOILU MAKSAA?

Tiedätkö, mitä autoilu oikeasti maksaa? Kulut voivat yllättää yrityksen.

Yrityksen autokantaa tarkastellessa käyttökuluihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Onko auton omistaminen lopulta järkevin vaihtoehto, vai kannattaisiko auto hankkia yritysleasingin kautta?

Suomalainen yritysleasing-yritys LeasePlan teetti keväällä 2013 kyselyn autonsa itse omistavien yritysten päättäjille. Vastaajista vain 18 prosenttia kertoi saavansa täsmällistä tietoa autokantansa kustannuksista, mutta lähes kaksi kolmasosaa piti autoilun kustannusten alentamista keskeisenä tulevaisuuden kysymyksenä.

Autojen omistaminen nakyy paitsi taseessa, saattaa aiheuttaa yllättäviä kuluja autojen käytön myötä. Yritysautoilun kustannuksista peräti noin 40 prosenttia koostuu auton arvon alenemisesta ja 20 prosenttia polttoaineesta. Huollot ja korjaukset syövät nekin kymmenen prosenttia kustannuksista. Monesti suureksi kulueräksi mielletty vakuuttaminen on lopulta vain kymmenesosa auton kustannuksista. Veroihin menee puolestaan noin kuusi prosenttia kuluista, rahoituksella hankitun auton korkomenoihin seitsemän prosenttia ja renkaisiin viisi prosenttia.

Erityisesti auton omaksi hankkimalla yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitkä autot pitävät mahdollisimman hyvin arvonsa. Yritysleasingin kautta auton hankkimalla tätä riskiä yritys ei kanna itse. Auton arvon määritteleminen kolmen vuoden päähän on lähes mahdoton tehtävä ja erilaisissa markkinatilanteiden muutoksissa huoltoleasingillä hankitun auton mahdolliset jäännösarvotappiot jäävät leasing-palveluntarjoajan vastuulle.

Yksi monesti aliarvioitu kuluerä on omistusautoon liittyvien laskujen käsittely, johon kuluva aika kertaantuu automäärän mukaan. LeasePlanin laskelmien mukaan 30 autoa omistavan yrityksen taloushallinolta menee vuodessa 210 tuntia omistusautojen kululaskujen käsittelyyn. Keskimääräisellä tuntipalkalla laskettuna yksistään tästä aiheutuu yritykselle vuosittain yli 4000 euron kustannukset.

Mikäli kolmenkymmenen auton keskimääräinen hankintahinta on 25 000 euroa, pääomaa sidotaan autoihin 750 000 euroa. Kymmenen prosentin tuotolla kyseiselle pääomalle voidaan laskea 75 000 euron menetykset.

Autoilun kustannukset. Lähde: LeasePlan